ایمنی آسانسور

در این  مقاله به بررسی استاندارد هایی که باید توسط مهندسی ناظر  در نصب و پیاده سازی آسانسور ها مورد توجه قرار بگیرد پرداخته خواهد شد، همچنین درباره استانداردهای نصب آسانسور های کششی و هیدرولیک، استانداردهای دریچه های چاه آسانسورها، استاندارد دیواره چاه آسانسور، دسترسی ایمن به چاهک آسانسور ها و استاندارد موتور خانه آسانسور و محل قرار گرفتن فلکه ها صحبت می شود.

 1. بررسی ایمنی و استاندارد سازی آسانسور ها از دید مهندسین ناظر

بررسی ایمنی و استاندارد سازی سیستم های جابه جایی در ساختمان ها از جمله آسانسور ها اهمیت بسیاری دارد به گونه ای که هر یک از مهندسین ناظر(معماری، مکانیک، برق و عمران) وظیفه ای در جهت ایمن سازی آسانسور ها در هنگام نصب و ساخت آن دارند که در زیر وظایف آنان ذکر شده است:

 مهندس ناظر معماری

 • کنترل محل چاله آسانسور(پی سازی)
 • کنترل ابعاد چاله و چاه آسانسور

مهندس ناظر مکانیک

 • کنترل نحوه نصب و بهره برداری ایمنی آسانسور ها از لحاظ مکانیکی

 مهندس ناظر برق

 • کنترل نحوه نصب و بهره برداری ایمنی آسانسور ها از لحاظ سیستم برقی

مهندس ناظر عمران

 • کنترل محل چاله آسانسور(پی سازی)
 • کنترل ابعاد چاله و چاه آسانسور
 • کنترل شاسی کشی و جوش

 

 

 

 1. استاندارد های نصب آسانسور های کششی و هیدرولیک
    

۲-۱- استاندارد نصب آسانسور کششی 

 • استاندارد سیستم محركه آسانسور ( موترو و کابل کششی و غیره)
 • استاندارد چاه آسانسور
 • استاندارد کابین آسانسور
 • استاندارد مربوط به گاورنر آسانسور
 • استاندارد ترمز ایمنی آسانسور
 • استانداردهای مربوط به دال بتونی و بتون ریزی چاه آسانسور
 • استاندارد موتورخانه آسانسور
 • استاندارد نصب ریل های راهنمای آسانسور
 • استاندارد فاصله بین كابین و وزنه تعادل آسانسور
 • استاندارد نحوه ساخت و نصب قاب
 • استاندارد کف چاه آسانسور و ضربه گیرها و دیگر لوازم چاهک آسانسور
 • استاندارد لوازم و تجهیزات و حفاظت های الكتریكی
 • استاندارد درب طبقات آسانسور
 • دستورالعمل های كاركرد آسانسور و آزمون های مربوطه

 ۲-۲- استاندارد نصب آسانسور هیدرولیک

 • استاندارد ترمز ایمنی آسانسور هیدرولیک مانند ترمز تدریجی یا ترمز گیره ای یا ترمز لحظه ای
 • استاندارد نصب جک هیدرولیک آسانسور
 • استاندارد بار گسیختگی طناب فولادی
 • اساندارد نصب کابین آسانسور هیدرولیک
 • استاندارد نصب چاهک و بتن ریزی چاهک
 • استاندارد سیستم محرکه آسانسور هیدرولیک
 • استاندارد نصب گاورنر آسانسور هیدرولیک
 • استاندارد شیر جهت پایین و شیر محدود کننده و شیر یک طرفه
 • استاندارد وزنه تعادل آسانسور هیدرولیک
 • استاندارد نصب قاب و یوک و دیگر قطعات وابسته
 • استاندارهای ضربه گیرهای چاهک آسانسور هیدرولیک

  

 1. استاندارد چاه آسانسور

در هنگام تعبیه چاه آسانسور در ساختمان ها باید محل هایی که خطر سقوط وجود دارد با علائم اخطار نشانه گذاری شده باشد و پوشیده شده باشد، به طور کل چاه آسانسورها باید به گونه ای پوشیده شده باشد که خطر سقوط اشخاص در آن به صفر برسد در ادامه نکات ایمنی در مورد پوشش چاه آسانسور و موارد مربوط به آن صحبت خواهد شد:

۳-۱- چه دریچه هایی در چاه آسانسورها باز هستند

 • محل‌ نصب‌ درهای‌ طبقات‌
 • محل‌ نصب‌ درهای‌ بازرسی‌ و اضطراری‌ چاه‌ و دریچه‌ های‌ بازدید
 • دریچه‌ های‌ خروج‌ گاز  و دود در هنگام‌ آتش‌ سوزی‌
 • دریچه‌ های‌ تهویه‌
 • سوراخهای‌ باز دائمی‌ بین‌ چاه‌ و موتور خانه‌ یا اطاقهای‌ فلكه‌
 • حداقل‌ ارتفاع‌ دیوارهای‌ قابل‌ دسترس‌ افراد بجز سطوح‌ ورودی‌  ۲٫۵ متر باشد
 • برای‌ دیواره‌های‌ سطوح‌ ورودی‌ چاه‌ در ارتفاع‌ بالاتر از ۲٫۵ متری‌ تراز طبقه‌ ،میتوان‌ بجای‌ دیوار كامل‌ از دیوارهای‌ مشبك‌ كه‌ ابعاد
 • سوراخهای‌ آن‌ نباید (بطور افقی‌ یا عمودی‌ ) از ۷۵ میلیمتر بیشتر باشد، استفاده‌ نمود
 • درهای‌ بازرسی‌ و درهای‌ اضطراری‌ و دریچه‌ های‌ بازدید
 • درهای‌ بازرسی‌ باید دارای‌ حداقل‌ ارتفاع‌ ۱٫۴ متر و حداقل‌ پهنای‌ ۰٫۶ متر باشند

سازه چاه‌ آسانسور، حداقل‌ باید بتواند تحمل‌ نیروهایی‌ كه‌ بطور معمول‌ بدان‌ وارد می شوند را داشته‌ باشد . نظیر نیروی‌ وارده‌ از سیستم‌ محركه‌ ، نیرویی‌ كه‌ توسط‌ ریلهای‌ راهنما در هنگام‌ عمل‌ سیستم‌ ترمز ایمنی‌ بدان‌ وارد می‌ گردد،نیرویی‌ كه‌ بدلیل‌ توزیع‌ غیریكنواخت‌ بار در كف‌ كابین‌ آسانسور بوجود می‌ آید ، نیرویی‌ كه‌ در اثر عملكرد ضربه‌ گیرها و همچنین‌ عملكرد فلكه ضدپیچش‌  و انحراف‌  طناب‌  و یا زنجیر جبرانی‌ ‌ واقع‌ در ته‌ چاهک تولید می شوند.

۳-۲- استاندارد مواد ساخته شده دیواره چاه ها

دیواره‌ ها ،كف‌ و سقف‌ چاه‌ باید دارای‌ شرایط‌ زیر باشند :

 • از مواد نسوز و با دوامی‌ ساخته‌ شوند كه‌ عامل‌ ایجاد گرد و غبار نباشند.
 • دارای‌ پایداری‌ مكانیكی‌ كافی‌ باشند .

۳-۳- استاندارد دیواره سمت ورودی های کابین های بدون درب

 این دیواره ها باید دارای‌ مقاومت‌ مكانیكی‌ كافی‌ باشند بطوریكه‌ وقتی‌ نیرویی‌ معادل‌  ۳۰۰ نیوتون‌ در  ۵ سانتیمترمربع‌ بطور قائم‌ در هر نقطه‌ اعمال‌ شود :

 • بدون‌ ایجاد تغییر شكلی‌ دائمی‌ مقاومت‌ كنند.
 • تغییر شكل‌ ارتجاعی‌ بیش‌ از ۱۰ میلی متر بوجود نیاید

۳-۴- استاندارد نحوه دسترسی به چاهک آسانسور

چاهك‌ پایین‌ ترین‌ قسمت‌ چاه‌ است‌ كه‌ كف‌ آن‌ باید صاف‌ و تقریبا تراز باشد ، به‌ استثناء نقاطی‌ كه‌ ضربه‌گیرهاو  پایه ‌ریلها و وسایل‌ مكش‌ آب‌ نصب‌ شده‌اند. معمولا جهت دسترسی به چاهک آسانسور از درب طبقات استفاده می شود ولی در صورت لزوم باید در یا وسیله(پله یا نردبان) جداگانه جهت دسترسی به آن تعبیه کرد:

 • چنانچه‌ عمق‌ چاهك‌ از ۲٫۵ متر تجاوز نماید ، بشرط‌ آنكه‌ طرح‌ ساختمان‌ امكان‌ آنرا بدهد ،وجود چنین‌ دری‌ نیز باید پیش‌بینی‌ گردد.
 • اگر هیچ‌ نوع‌ دسترسی‌ به‌ چاهك‌ موجود نباشد باید در درون‌ چاه ‌وسیله‌ ای‌ دائمی‌ ( نردبان‌ یا پله‌ ) تعبیه‌  گردد تا از پایین‌ترین‌ طبقه‌ در دسترس‌ ،رفتن‌ به‌ كف‌ چاهك‌ با ایمنی‌ مقدور باشد . این‌ وسیله‌ نباید در مسیر حركت‌ تجهیزات‌ آسانسور قرار گیرد .

۴- استاندارد موتورخانه‌ آسانسور و محل‌  قرار گرفتن‌ فلكه‌ ها

 • سیستم‌ محركه‌ ، تجهیزات‌ همراه‌ آن‌ و قرقره‌ها ، فقط‌ باید توسط‌ افراد آموزش‌ دیده‌ و مجاز قابل‌ دسترس‌ باشد ( تعمیركار – بازرس‌ – امدادگر)
 • سیستم‌ محركه‌ و تجهیزات‌ مربوطه‌ باید در اتاق‌ ویژه‌ای‌ با دیوارهای‌ محكم‌ و دارای‌ سقف‌ و درب‌  و/یا دریچه‌ قرار گیرد.
 • ممكن‌ است‌ فلكه‌ های‌ هرزگرد در فضای‌ بالای‌ چاه‌ (در زیر سقف‌ ) نصب‌ شوند ، به‌ شرط‌ آنكه‌ در راستای‌ قطعات‌ روی‌ سقف‌ كابین‌ قرار نگیرند ،بطوریكه‌ در ایمنی‌ كامل‌ انجام‌ آزمایشها ،تعمیرات‌ و نگهداری‌ در سقف‌ كابین‌ و یا از بیرون‌ چاه‌ امكان‌پذیر باشد. با این‌ وجود نصب‌ یك‌ فلكه‌ هرزگرد (با تك‌ پیچش‌ یا دو پیچش‌) در راستای‌ سقف‌ كابین‌ به منظور برگرداندن‌ طناب‌ فولادی‌ وزنه‌ تعادل‌، مجاز می باشد
 • نصب‌ فلكه‌ رانش‌ در چاه به شرطی مجاز می باشد که(۱- آزمایش‌ هاو امور مربوط‌ به‌ نگهداری‌ بتوانند از موتورخانه‌ انجام‌ شوند، ۲- مجاری‌ مابین‌ موتورخانه‌ و چاه‌ تا حدامكان‌ كوچك‌ باشند)
 • نصب‌ كنترل‌ كننده‌ مكانیكی‌ سرعت‌ بالادر چاه‌، در صورتی‌ كه‌ آزمایشها و امور مربوط‌ به‌ نگهداری‌  از بیرون‌ چاه‌ انجام‌ شوند، مجاز میباشد.

در مقاله بعدی به صحبت درباره استاندارد ورودی کابین، استاندارد وزنه تعادل آسانسور، استاندارد ترمز ایمنی یا پاراشوت آسانسور، استاندارد طناب گاورنر، استاندارد داخل کابین، موارد لازم درباره ایمنی زمان استفاده از آسانسور ، همچنین نکاتی پیرامون زمان سقوط آسانسور ها و عوامل گیر کردن آسانسور و راه های مقابله با آن صحبت خواهد شد.

سخنی با شما:

به نام حق که این فرصت را به ما عطا نموده است تا بتوانیم در این جهان هستی زیبا زندگی کنیم. دوستان عزیز در مرکز آموزش HSE جنوب کشور در تلاش هستیم مطالب را با توجه به استانداردهای روز دنیا به شما آموزش دهیم. از شما تقاضا مندیم که فرهنگ HSE را در زندگی شخصی خود نهادینه نمایید تا بتوانیم زندگی شاد و سالمی را داشته باشیم. در این خصوص سعی داریم تا مطالبی را جهت فرهنگ سازی به شما آموزش دهیم.

با ارزوی شادابی و سلامتی برای همه شما هموطنان عزیزمان.

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *