071-32301867

ايمني و بازرسي فني جرثقيل و ليفتراك

ایمنی و قواعد بارگیری، جهاز بندی و تخلیه بار

ایمنی و قواعد بارگیری، جهاز بندی و تخلیه بار با تشکر از جناب مهندس علیرضا ولائی که زحمت تهیه این فایل آموزشی بسیار کاربردی را کشیده اند. نوع فایل : PDF تهیه کننده: مهندس علیرضا ولائی ناشر: مرکز آموزش HSE جنوب کشور سرفصل مطالب ارائه شده در این فایل آموزشی: بارگیری و بستن بار ۱- […]

استاندارد ملی ۱۰۴۵۱ – ایمنی لیفتراک

ایمنی لیفتراک  استاندارد ملی ۱۰۴۵۱  

استاندارد ملی ۱۰۰۷۱ – ایمنی جرثقیل

ایمنی جرثقیل های بارکن استاندارد ملی ۱۰۰۷۱ استاندارد “جرثقیل ها – ایمنی جرثقیل های بارکن” نخستین بار در سال ۱۳۸۶ تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و تائید کمیسیون  های مربوط توسط شرکت سنجش گستران ماندگار برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در […]

استاندارد ملي ۱۰۰۶۸ – بازرسي جرثقيل ها

استاندارد ملي  ۱۰۰۶۸ بازرسي جرثقيل ها ۱- هدف و دامنه كاربرد هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين الزامات عمومي براي بازرسي هايي كه در جرثقيل هاي تعريف شده در استاندارد ISO 4306-1 انجام مي شود. الزامات تكميلي براي انواع خاصي از جرثقيل ها در ساير قسمت هاي اين استاندارد مشخص شده است. بازرسي جرثقيل ها […]

استاندارد ملي ۱۰۰۵۸ – ارزيابي سرعت باد در جرثقيل ها

استاندارد ملي ۱۰۰۵۸ ارزيابي سرعت باد در جرثقيل ها هدف و دامنه كاربرد: هدف از تدوين اين استاندارد، ارائه روش ساده اي براي محاسبه و ارزيابي نيروي بادي است كه مي تواند بطور افقي و در هر جهت و با يك سرعت ثابت بوزد، و بار استاتيكي به سازه جرثقيل اعمال كند. اين روش ساختار […]

ميزان مجازسرعت باد در عمليات ليفتينگ

سرعت باد در عمليات ليفتينگ   بر اساس استاندارد ISO 4302 در صورتي كه سرعت باد حداكثر  ۱۴ m/s  يا ۵۰ km/h باشد جرثقيل محترك مجاز به باربرداري مي باشد.   حداكثر سرعت باد مجاز طبق استاندارد AS 1418  براي جرثقيل هاي برجي  Tower crane (تاور كرين) هنگام كار ۲۰ m/s يا ۷۲ km/h در […]

شگل(Shackles)چيست؟

شگل(Shackles) حلقه اتصالی قابل حملی است که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده می شود. مثلا برای اتصال سیم بکسل٬ زنجیر٬ قلاب جرثقیل و …به بار٬ از شگل استفاده می شود. شگل ها به طور کلی به دو شکل نعل اسبی(خمیده) یا دی (یو) شکل ساخته می شود. موارد ایمنی و بازرسی کار […]