071-32301867

ايمني حريق و آتش نشاني

جزوه ايمني حريق

ايمني حريق  حريق يا آتش چيست؟ حریق یا آتش عبارت است از یک سری عملیات شیمیایی و اکسیداسیون سریع حرارت زای مواد قابل اشتعال، که معمولا به صورت گرما و شعله ظاهر می گردد. وقوع هر آتش نیاز به زمینه های فیزیکی و شیمیایی محل وقوع دارد. اصولا عوامل موثر در ایجاد آتش سوزی متعدد می باشد […]

استاندارد ملی ۹۰۹۱ – الزامات نصب کپسول آتش نشانی(۱)

الزامات نصب کپسول آتش نشانی(۱) استاندارد ملی ۹۰۹۱ پیش گفتار: استاندارد “خودرو-الزامات نصب کپسول آتش نشانی” نخستین بار در سال ۱۳۸۶ تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد و تائید کمیسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در هضتصد و یازدهمین اجلاسیه کمیته […]

استاندارد ملي ۲۰۹۲۵ – مهندسي ايمني آتش

مهندسي ايمني آتش استاندارد ملي  ۲۰۹۲۵ مقدمه ۱-هدف و دامنه كاربرد ۲- مراجع الزامي ۳- اصطلاحات و تعاريف ۴-قابليت كاربرد ارزيابي ريسك آتش ۱-۴ شرايطي كه در آن ها ارزيابي ريسك آتش مزايي نسبت به تحليل قطعي مهندسي ايمني آتش تعيين كننده فراهم مي كند. ۵- بررسي كلي مديريت ريسك آتش ۶- مراحل براورد ريسك […]