26 مهر

250 هزار تومان

دوره تدوین و نگارش HSE PLAN

مهندس خدادادی | نمایندگی شیراز

دوره HSE PLAN  در تمامی پروژه ها باید پیمانکاران برنامه تدوین شده ای از طرح ایمنی، بهداشت و محیط زیست خود که همان HSE PLAN می باشد ارائه دهند. این سند مجموعه ای کامل شامل کلیه فرایندها، روش ها و برنامه های لازم جهت پیاده سازی سیستم HSE در یک محیط می ...

دوره تربیت کارشناس HSE

15 شهریور

1 میلیون و 580 هزار تومان

دوره تربیت کارشناس HSE

اعضای هیئت علمی مرکز | نمایندگی بندرعباس

دوره تربیت کارشناس HSE دوره تربیت کارشناس HSE بروز حوادث متعدد در مراکز صنعتی ما را به سمت این برد که به مبحث HSE توجه بیشتری داشته باشیم. جهت بالا بردن ضریب ایمنی در مراکز صنعتی و عمومی نیازمند داشتن نیروهای کارآزموده و با دانش روز هستیم. آموز...