6 دی

1 میلیون و 580 هزار تومان

دوره تربیت کارشناس HSE

اعضای هیئت علمی مرکز | نمایندگی بندرعباس

دوره تربیت کارشناس HSE دوره تربیت کارشناس HSE بروز حوادث متعدد در مراکز صنعتی ما را به سمت این برد که به مبحث HSE توجه بیشتری داشته باشیم. جهت بالا بردن ضریب ایمنی در مراکز صنعتی و عمومی نیازمند داشتن نیروهای کارآزموده و با دانش روز هستیم. آموز...