ایمنی مواد شیمیایی – لوزی خطر

ایمنی مواد شیمیایی 

مواد شیمیایی موادی هستند که ترکیب خاصی دارند و هر کدام از مواد شیمیایی متناسب رفتار خاصی دارد وشناخت این رفتار برای ما مهم و اساسی است. ما نمی توانیم رفتار ثابتی را برای مواجه با هر ماده شیمیایی داشته باشیم و باید ابتدا رفتار ماده شیمیایی مقابل را شناسایی کنیم و بعد از شناخت آن ماده نوع برخورد خودمان را با مواد شیمیایی تنظیم کنیم.

حال شما ممکن است برای شما پیش بیاید که ما چگونه می توانیم رفتار و خصلت های مواد شیمیایی را در شرایط مختلف ارزیابی نماییم و اطلاعاتی در اختیار داشته باشیم. باید به شما این نوید را بدهیم که از طریق MSDS (برگه اطلاعات ایمنی مواد) {اگر جایی کلمه SDS را هم به چشمتان خورد یا به گوشتان خورد تعجب نکنید این همانبرگه اطلاعات ایمنی   می باشد} می توانیم کلیه اططلاعات مورد نظر را در اختیار داشته باشیم. در این قسمت نمی خواهیم در مورد MSDS صحبت داشته باشیم ما می خواهیم به این خواسته و سوال شما پاسخ دهیم که در زمان مقابله با یک ماده شیمیایی در لحظه خوب بدون شک MSDS در اختیار ما نمی باشد و ما چگونه می توانیم ااطلاعاتی کسب کنیم از مواد شیمیایی؟

یکی از این روش ها، برچسپ لوزی خطر است که به ما اطلاعات اولیه ای در خصوص خطرات بهداشتی، خطرات اشتعال پذیری، خطرات واکنش پذیری و برخی خطرات ویژه را ارائه می دهد، حال ما در این فایل آموزشی به شما اطلاعاتی در خصوص لوزی خطر ارائه نموده ایم که با تفسیر آن می توانید در مواقع مختلف با مشاهده لوزی خطر و اعداد و  علایمی که بر روی آن است اطلاعاتی در مورد خطرات بهداشتی، اشتعال و واکنش پذیری کسب نمایید. لوزی خطر یکی از الزاماتی است که باید بر روی ظروف مواد شیمیایی نصب گردد تا افراد   و مسئولین بتوانند در مواقع نیاز اطلاعات اولیه ای کسب نمایند.

 

دیدگاه خود را ثبت کنید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *