پرمیت

آشنایی با مقررات صدور پرمیت

مقدمه:

پروانه كار، مجوز شروع كار ايمن مي باشد و سيستمي است براي كنترل كارهاي اجرايي در شرايط نامناسب و يا خطرناك. به عبارت ساده تر پروانه كار براي ايمن سازي محيط كار از خطرات وحوادث مي باشد.
سيستم پروانه كار، يك عامل كليدي در اطمينان يافتن از آن است كه كليه اقدامات براي تضمين ايمني كار كناني كه در تأسيسات مشغول كار مي باشند، باقابليت اطمينان بالا به عمل آيد . عملكرد صحيح اين سيستم به همه افرادي كه در آن مشاركت دارند بستگي دارد . اين سيستم فقط در صورتي مي تواند به طور موثر عمل كند كه كليه نفرات در ارتباط با كار مانند مجوز دهندگان، سرپرستان و مجريان كار شرايط سيستم پروانه كار و اقدامات احتياطي و ساير ضوابطي كه در هريك از مجوز ها و چك ليست يا فهرست ايمني قيد شده است را رعايت نمايند.

پرمیت

برخی از فعالیت هایی که انجام آنها نیاز به صدور پرمیت دارند عارتند از:

⬅ کار گرم

⬅ کار سرد

⬅ کار در فضای بسته و محدود (Confined Space)

⬅ حفاری (Excavation)

⬅ پرتو نگاری

 

مقررات مربوط به صدور پروانه كار گرم / سرد:

۱- با توجه به كار گرم / سرد درخواستي ، مسئول محوطه موظف است شخصاً در محل كار حاضر شده و ضمن بررسي شرايط، موارد خواسته شده در فرم پروانه كار گرم / سرد را اجرا و تكميل نمايد . سپس با انجام آزمايش و سنجش گاز در محيط ، مقدار گاز و ساعت انجام آزمايش را در محل مورد نظر نوشته و امضاء نمايد.
۲- در بخش “شرايط مورد بازرسي” ، مسئول محوطه بايستي با دقت موارد ذكر شده را مطالعه و اجرا نمايد.
۳- اجراي تمامي موارد بايد به گونه اي باشد كه پاسخ “بله” داشته باشد . در شرايطي كه به ناچار پاسخ “خير” داده شده است، مسئول محوطه موظف است دلايل اين پاسخ را در قسمت “چرا خير؟” درج نمايد.
۴- در صورتيكه آزمايش كننده گاز ( قابل اشتعال / سمي / اكسيژن ) فردي غير از مسئول محوطه باشد ، بايستي پس از تكميل موارد توسط مسئول محوطه، فرم دراختيار آزمايش كننده گاز قرار گيرد و پس از تكميل و امضاي قسمت مربوط به آزمايش گاز قابل اشتعال و يا اكسيژن توسط نامبرده مجدداً به مسئول محوطه تسليم گردد . سپس مسئول محوطه با نوشتن نام و نام خانوادگي محل مربوطه را امضاء نموده و از مسئول اجراي كار نيز در محل مشخص شده با ذكر نام و نام خانوادگي امضاء اخذ نمايد.

۵-در صورت نياز به انجام كار گرم / سرد كه مستلزم ورود به داخل فضاهاي بسته باشد لازم است كه ميزان اكسيژن و همچنين گازها و بخارات سمي در فضاهاي بسته اندازه گيري شود . در اينگونه موارد علاوه بر رعايت اين مقررات ، بايد مقررات مربوط به ورود به فضاهاي بسته و محدود نيز رعايت گردد.
۶- مسئول محوطه با توجه به شرايط محيط كار ، وسايل استحفاظي مورد نياز را در فرم پروانه براي عوامل اجراي كار تعيين مي كند . اما در صورتي كه مسئول اجراي كار تشخيص دهد كه علاوه بر آن ، وسايل استحفاظي ديگري نيز مورد نياز است ، عوامل اجراي كار ملزم به استفاده از آن نيز خواهند بود.
۷- پس از امضاء مسئول محوطه ، مسئول اجرا نيز بايد ضمن بازديد از محل اجراي كار و ارزيابي شرايط ، اقدام به امضاي پروانه كار گرم /سرد در محل مشخص شده با ذكر نام و نام خانوادگي نمايد.
۸- در صورتيكه انجام كار گرم / سرد درمحوطه توسط پيمانكار شركت ملي گا ز ايران صورت مي گيرد ، پيمانكار يا نماينده پيمانكار و يا رييس كارگاه وي پس از كسب اطمينان از كليه شرايط كه در پروانه ذكر شده است بايد محل مشخص شده را با ذكر نام و نام خانوادگي و نام شركت پيمانكاري امضاء نمايد.دوست عزیزم شما فقط قسمتی از مقاله ی ما را مشاهده نموده اید . برای دریافت کامل این مقاله ،ایمیل خود را وارد نموده سپس روی کادر زیر کلیک نمایید:

دیدگاه خود را ثبت کنید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *