بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای چیست؟

بهداشت حرفه ای

• بهداشت حرفه اي، علمي متشكل از علوم متنوع شامل مهندسي، اپيدميولوژي )مطالعه توزيع بيماري در جمعيت(، فيزيک، آمار، زيست شناسي، ميكروب شناسي، شيمي، آناتومي، فيزيولوژي و سم شناسي است.

• دانشي كه علومي نظير بهداشت عمومي و محيط، كامپيوتر و روانشناسي صنعتي را به كار مي گيرد

بهداشت حرفه اي يكي از شاخه هاي علوم  بهداشتي بوده كه به مسائل و مشكلات شغلي مي پردازد. در دهه هاي اخير در كشورهاي توسعه يافته بعلت نياز روزافزون به حل مشكلات شغلي، رشد شاياني را به همراه داشته است و در كشورهاي در حال توسعه نيز در جهت پايداري توسعه (اقتصادي، اجتماعي، انساني) جايگاه ويژه اي را دارا مي باشد.

• مساله ايمني و بهداشت شغلي به لحاظ اخلاقی، قانونی و اقتصادی حائز اهميت مي باشد. شركت ها براي اينكه در بازار رقابت جهاني سودآور باقي بمانند همواره تلاش مي كنند. براي اين شركت ها مخاطب قرار دادن مسائل ايمني، بهداشتي و محيط زيست HSE ممكن است وسيله اي براي تجارت بهتر باشد.

 

بهداشت حرفه ای

سرفصلهای مورد آموزش در این جزوه:

 • تاریخچه وتعاریف وآشنایی با سازمانهای مختلف بهداشت حرفه ایدر ایران وجهان
 • اصول خدمات بهداشت حرفه ای ونحوه ارائه خدمات بهداشتی
 • آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار
 • عوامل زیان آور فیزیکی(صدا، نور، گرما، سرما، کار در هوای پرفشار و کم فشار، الکتریسیته)
 • عوامل شیمیایی(گازها وبخارات،مایعات شیمیایی، ذرات وگرد و غبارهای شیمیایی)
 • عوامل بیولوژیکی(بیماریهای شغلی، اثرات آلاینده هادر ایجاد بیماریها)
 • ایمنی در محیط کار
 • مسائل ارگونومیک محیط کار
 • سم شناسی وآشنایی دانشجویان با سموم مختلف
 • حوادث ناشی از کار
 • اصول حفاظت در محیط کار
 • آشنایی با استانداردها وسازمانهای مرتبط با تدوین استانداردهای شغلی

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *