محیط زیست

جزوه مدیریت محیط زیست

پیاده سازی مدیریت محیط زیست چه مزایایی دارد:

 • تسهیل تجارت بین المللی و جلب مشتریان بیشتر در بازار جهانی
 • بهبود کیفیت محیط زیست انسانی و طبیعی و رسیدن به توسعه پایدار
 • برآوردن ضوابط و معیارهای مورد تائید فروشنده و خریدار
 • کاهش رویدادهایی که منجربه خسارت می گردد
 • اثبات داشتن مراقبت مسئولانه درخصوص مسائل زیست محیطی
 • ترغیب توسعه و مشارکت در راه حلهای زیست محیطی

تعريف محيط زيست : محيطي شامل هوا ، آب ، خاك ، منابع طبيعي ، گياهان ، جانوران ، انسان و روابط متقابل بين آنها كه سازمان در آن فعاليت مينمايد.

يادآوري : محيط در اين تعريف از درون يك سازمان تا سيستم جهاني را دربر مي گيرد.

تعريف آلودگي: وارد شدن هرگونه ماده خارجي به آب ، هوا ، خاك و زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي ، شيميايي يا بيولوژيكي آن را بگونه اي تغيير دهد كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار و ابنيه مضر باشد .

اين آلودگي ممكن است در هريك از قسمتهاي محيط زيست بوجود آيد.

 

۳۲ مساله زیست محیطی به نقل از UNEP: 

 • بحران كم آبي
 • بيابان زايي
 • جنگل زدايي
 • تخريب لايه ازون
 • انقراض حيات وحش
 • كاهش ذخاير ژنتيكي
 • گرمایش جهاني
 • اثر گلخانه اي
 • آب شدن يخهاي قطبي
 • از بين رفتن گونه هاي گياهي
 • بارانهاي اسيدي
 • مه دود فتو شيميايي
 • تخريب زيستگاهها
 • رشد جمعيت
 • كمبود غذا
 • شكار بي رويه حيات وحش
 • آلودگي آبهاي زيرزميني
 • ضايعات و تشعشعات راديو اكتيو
 • بالا آمدن آب دريا
 • شور شدن خاكهاي حاصلخيز
 • افزايش پسماندها و پسابها
 • صيد بي رويه آبزيان
 • استفاده از سموم آفت كش
 • يوتريفيكاسيون
 • شيوع بيماري هاي ناشناخته
 • افزايش ناراحتي هاي رواني
 • وابستگي بيش از حد به ماشين و ابزار ماشيني
 • اسيدي شدن خاكها و آبها
 • كاهش منابع طبيعي
 • افزايش آلودگي محيط زيست
 • افزايش بلاياي طبيعي
 • نابودي كشتزارها بوسيله فرسايش خاك

 

تغییرات اصلی استاندارد مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015 شامل چه مواردی هستند؟

 • یکپارچگی سیستم

استانداردهای سیستم مدیریت اکنون از ساختار سطح بالای مشابهی پیروی می کنند که امکان یکنواختی و یکپارچگی بیشتر آنها را فراهم می کند.

 • رهبری
  برای اطمینان از موفقیت سیستم، یک بند جدید مرتبط با مسئولیت های خاص کسانی که در نقش رهبری قرار دارند جهت ترویج مدیریت زیست محیطی در سازمان اضافه شده است.
 • حفاظت از محیط زیست
  انتظارات از سازمان به منظور اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از محیط زیست از آسیب و تخریب، مطابق با چارچوب سازمان گسترش یافته است.متن اصلاح شده به اقداماتی شامل پیشگیری از آلودگی، استفاده از منابع پایدار، کاهش تغییرات آب و هوا و سازگاری، حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستم، و غیره تاکید کرده است.

دیدگاه خود را ثبت کنید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *