نکات مهم در مورد روش تشخیص سلامت ریه که کارکنان در صنعت باید بدانند

اسپیرومتری:

تعاریف پارامتر های مهم در اسپیرومتری:

FVC: حداکثر هوای بازدمی است، که در طی انجام بازدم قوی بدنبال عمیق ترین دم ممکن از ریه خارج می شود. واحد سنجش آن لیتر می باشد.

FEV1: حجمی از هواست که در طی ثانیه اول مانور بازدمی قوی از ریه خارج می شود. واحد سنجش آن لیتر می باشد.

PEF: حداکثر سرعت جریان هوا در طی مانور بازدمی قوی می باشد. واحد سنجش آن لیتر بر ثانیه (L/S )می باشد.

(FEV1/FVC(FVV1%: نسبت عددی FEV1 به FVC می باشد که بر حسب درصد بیان می شود.

 

معیارهای انتخاب و خرید دستگاه اسپیرومتر:

اولین گام قبل از انجام اسپیرومتری، انتخاب وخرید دستگاه اسپیرومتری مناسب می باشد. تعدادی از ویژگی های دستگاه های اسپیرومتر در اغلب دستگاه های امروزی وجود داشته ، و معمولا نیاز به بررسی وجود این موارد در هنگام خرید نمی باشد. در زیر مهم ترین مواردی که در هنگام انتخاب وخرید دستگاه اسپیرومتر باید توجه کرد بیان شده اند. هرچه تعداد معیارهای زیر در دستگاه اسپیرومتر بیشتر باشد، آن دستگاه به وضعیت «مناسب » نزدیک تر است. ضروری است در هنگام خرید دستگاه اسپیرومتر به تمامی نکات زیر دقت کافی مبذول گردد:

  1. دارای برگ تاییدیه( verification ) از کارخانه سازنده در مورد سازگاری دستگاه با استانداردهای ATS باشد. (رویت این برگ هنگام خرید دستگاه ضروری می باشد).
  2. توانایی کالیبره شدن مکرر را داشته باشد. (دارای سرنگ کالیبراسیون استاندارد باشد) .(در اسپیرومترهایی کهقابلیت اتوکالیبراسیون ندارند.)
  3. دارای صفحه نمایشگر باشد به نحوی که منحنی Flow- volume (و ترجیحا همراه با منحنی Volume-Time) درحین انجام اسپیرومتری برای اپراتورقابل رؤیت باشد.
  4. دارای هردوقابلیت رومیزی و قابل حمل باشد.
  5.  دارای حافظه ای کافی جهت ذخیره نتایج اسپیرومتری های قبلی باشد.
  6.  قابلیت اتصال مستقیم به دستگاه چاپگر و یا دارای نرم افزار مخصوص محاسبه و چاپ نتایج اسپیروگرام باشد.
  7. قابلیت محاسبه و بررسی صحیح معیارهای پذیرش و تکرارپذیری را داشته و آنها را با پیغام یا عدد نشان دهد.

دیدگاه خود را ثبت کنید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *