تکنیک hazop

آموزش تکنیک HAZOP

تکنیک HAZOP

اهداف استفاده از روش HAZOP:

کشف سيستماتيک مخاطرات بالقوه عملياتي و مشکلات فرايندي توليد و ارائه راهکارهاي مناسب بمنظور ارتقاء سطح ايمني و بهبود وضعيت عملياتي توليد.

HAZOP: جستجوي سيستماتيک فرآیند، اهداف طراحي و دستگاهها براي کشف امکان مخاطرات یا عملکرد نامطلوب و نيز پيامدهاي آن بر کل سيستم.

اساس کار روش HAZOP بر این فرض استوار است که اگر فرآیند همواره در محدوده تعریف شده خود عمل کند، مخاطره اي روي نخواهد داد.

 • دلايل فراگير شدن روش HAZOP:
  خاص صنایع فرآیندي طراحي شده. 
  روشي سيستماتيک و کيفي است. 
  روشي خلاق است. 
  روشي تيمي و بين رشته اي است. 
  مقرون به صرفه است. 
  آموزش و یادگيري آن آسان است. 
  علاوه بر مخاطرات، مشکلات فرآیندي هم بوسيله آن شناسایي مي شوند.

 

 • نقطه ضعف HAZOP:

  محدود به دانسته هاي تيم است. 
  You don’t know what you don’t know.
  نياز به مدیریت قوي دارد. 
  وقت گير است و در نتيجه نيازمند صبر و حوصله.

 • مراحل انجام HAZOP:

  ۱٫ جمع آوري اطلاعات لازم
  ۲٫ گره بندي تاسيسات 
  ۳٫ انتخاب پارامترهاي مناسب در هر گره
  ۴٫ ترکيب کلمات کليدي و پارامترها و ايجاد انحرافات
  ۵٫ يافتن عوامل بروز هر انحراف در هر گره
  ۶٫ ليست نمودن پيامدهاي هر عامل و بازدارنده ها و سيستم هاي ايمني جهت مقابله با آن (تخفيف دهنده و جلوگيري کننده)
  – تهيه ماتريس ريسک
  ۷٫ تهيه پيشنهادات در صورت لزوم

 

 • مراحل برگزاري جلسه :

  *قبل از جلسه:
   – آماده سازي (جمع آوري اطلاعات)، گره بندي (رنگ آميزي نقشه ها يا MARK-UP) ،تهیه ی فهرست انحرافات و تهيه گزارش اوليه جهت جلسات
  – تشکيل تيم ( ۴ تا ۶ نفر)
  * توضیح روش HAZOP توسط رهبر تيم و توجيه حاضرين
  * توضيح فرآيند، نقشه ها (از سوي نفر پروسس)
  * توضيح گره بندي 
  * انجام HAZOP
  – مديريت زمان و بحث ها توسط رهبر
  * بعد از جلسه :
  – تهيه گزارش اوليه
  – تهيه گزارش نهايي

دیدگاه خود را ثبت کنید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *