دوره ارزیابی مخاطرات شغلی JHA به همراه نرم افزار PHA-PRO

شناسایی خطرات شغلی (JHA) روشی سيستماتيک جهت شناسايی خطرات و ارزيابی ريسك های مشاغل و…

امتیاز
5.00 از 1 رأی
5.00 1 رای
150000–رایگان!