مجید عزیزی

كارشناسي مهندسی بهداشت محيط دوره ISO 14001 / كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست / عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی حذف فلزات سنگین از فاضلاب پتروشیمی با استفاده از بیوجاذب کهور (Prosopis Juliflora) / جانشین مدیر HSE و رئیس محيط زيست پتروشیمی مهر / مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس – گروه آموزشی HSE کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی محیط زیست