دوره ایمنی جرثقیل و ریگری

5.00 1 رای
450,000 تومان

ایمنی جرثقیل یکی از مهمترین دغدغه های امروز در پروژه ها می باشد، بروز حوادث متعدد در عملیات باربرداری که…

26
450,000 تومان