46%
تخفیف

دوره ISO 45001:2018 – استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی

4.13 8 رای
350,000 تومان

  اطلاعات دوره غیرحضوری ISO45001    سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 چیست؟ امروزه از کارکنان و پرسنل…

173
350,000 تومان