دوره ارزیابی و مدیریت ریسک

  دوره ارزیابی و مدیریت ریسک در صنایع  در پایان این دوره آموزشی، به یک…

امتیاز
5.00 از 3 رأی
5.00 3 رای
450,000 تومان