سازمان ها و شرکت های کوچک و بزرگ برای توسعه و تعالی مدل سازمانی خود جهت رسیدن به اهداف کلان همواره باید آموزش را در برنامه اصلی خود قرار دهند. در همین راستا مرکز آموزش HSE جنوب کشور با تجربیات چندین ساله در عرصه آموزش سعی بر این دارد تا راه را برای رسیدن به اهدافتان هموارتر گرداند.


من یک باکس پیغام هستم. بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا متن تغییر کند.

من یک باکس پیغام هستم. بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا متن تغییر کند.

من یک باکس پیغام هستم. بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا متن تغییر کند.