جدیدترین دوره ها

65%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
۳۰
69,000 تومان
65%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
۱۸
69,000 تومان
82%
تخفیف
5.00 8 رای
150,000 تومان
۳۰۷
150,000 تومان
دوره ارزیابی و مدیریت ریسک
80%
تخفیف
5.00 2 رای
69,000 تومان
۱۰۹
69,000 تومان
دوره تدوین و نگارش HSE Plan
37%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
220,000 تومان
۱۶
220,000 تومان
دوره ISO 45001:2018 - استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی
86%
تخفیف
۱۳۰
89,000 تومان
مشاهده لیست دوره ها

جدیدترین دوره های غیرحضوری

دوره غیرحضوری HSE Plan
37%
تخفیف
5.00 1 رای
220,000 تومان
۳۹
220,000 تومان
51%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
۷
19,000 تومان
وبینار فرماندهی حریق در ساختمانهای بلندمرتبه
51%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
۳۴
19,000 تومان
29%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان
۲۴
250,000 تومان
31%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
59,000 تومان
۵
59,000 تومان
مشاهده لیست دوره ها

آموزش های رایگان

آزمون استخدامی مدیریت hse