24%
تخفیف

دوره ایمنی جرثقیل و ریگری

5.00 1 رای
650,000 تومان

ایمنی جرثقیل یکی از مهمترین دغدغه های امروز در پروژه ها می باشد، بروز حوادث متعدد در عملیات باربرداری که…

26
650,000 تومان