82%
تخفیف

دوره تربیت افسر HSE

5.00 8 رای
150,000 تومان
سیستم HSE : پرداختن به موضوعات ایمنی (Safety)بهداشت (Health) ومحیط زیست(Environment) یکی ازاولویت های سازمان ها در دنیای امروز محسوب میگردد تلاش سیستم HSE…
۳۰۴
150,000 تومان