دوره ارزیابی مخاطرات شغلی JHA به همراه نرم افزار PHA-PRO

شناسایی خطرات شغلی (JHA) روشی سيستماتيک جهت شناسايی خطرات و ارزيابی ريسك های مشاغل و…

امتیاز
4.00 از 2 رأی
4.00 2 رای
رایگان!