دوره افسر HSE

سیستم HSE : پرداختن به موضوعات ایمنی (Safety)بهداشت (Health) ومحیط زیست(Environment) یکی ازاولویت های سازمان ها در دنیای امروز…

امتیاز
4.83 از 12 رأی
4.83 12 رای
840,000 تومان