دوره افسر HSE

سیستم HSE : پرداختن به موضوعات ایمنی (Safety)بهداشت (Health) ومحیط زیست(Environment) یکی ازاولویت های سازمان ها در دنیای امروز…

امتیاز
4.85 از 13 رأی
4.85 13 رای
990,000 تومان