دوره غیرحضوری HSE Plan

  HSE PLAN چیست؟ در تمامی پروژه ها باید پیمانکاران برنامه تدوین شده ای از…

امتیاز
4.50 از 2 رأی
4.50 2 رای
690,000 تومان