071-32301867

راهنمای ثبت نام دوره ها

1

انتخاب محل برگزاری

2

انتخاب دوره مورد نظر

3

ثبت مشخصات فردی

4

پرداخت آنلاین هزینه

جدید ترین جزوات آموزشی

ایمنی مواد شیمیایی  مواد شیمیایی موادی هستند که ترکیب خاصی دارند و هر کدام از مواد شیمیایی متناسب رفتار خاصی دارد وشناخت این رفتار برای ما مهم و اساسی است. ما نمی توانیم رفتار ثابتی را برای مواجه با هر ماده شیمیایی داشته باشیم و باید ابتدا رفتار ماده شیمیایی مقابل را شناسایی کنیم و […]

ایمنی و بهداشت محیط کار  طي دهه هاي اخير تحقق اهداف سازمان ها در حوزه رقابت پذيري كشورهاي صنعتي ، پررداختن بره موضوعات ايمني (Safety )،بهداشت (Health)و محيط زيست (Environment )را به يکي از اولويتهاي اصلي در كسب و كار امروز تبردي ممروده اسرت و توجره بره ميرروي امسرامي بره عنروان اصليترين سرمايه سازمان با […]

جزوه واکنش در شرایط اضطراری WWW.HSE-ME.IR با تشکر از جناب دکتر سعید گیوه چی (استاد یار HSE و مدیریت بحران دانشگاه تهران) که زحمت تهیه این فایل آموزشی را کشیده اند. ناشر : مرکز آموزش HSE جنوب کشور   سرفصل جزوه آموزشی واکنش در شرایط اضطراری قسمت اول: طرح ‏ریزی اضطراري مقدمه(شواهد تاریخی) تعاریف طرح […]

ایمنی و قواعد بارگیری، جهاز بندی و تخلیه بار با تشکر از جناب مهندس علیرضا ولائی که زحمت تهیه این فایل آموزشی بسیار کاربردی را کشیده اند. نوع فایل : PDF تهیه کننده: مهندس علیرضا ولائی ناشر: مرکز آموزش HSE جنوب کشور سرفصل مطالب ارائه شده در این فایل آموزشی: بارگیری و بستن بار ۱- […]