جدیدترین دوره ها

54%
تخفیف
۰
69,000 تومان
79%
تخفیف
4.90 10 رای
180,000 تومان
۳۸۹
180,000 تومان
65%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
۴۲
69,000 تومان
65%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
۲۰
69,000 تومان
دوره ارزیابی و مدیریت ریسک
72%
تخفیف
5.00 2 رای
99,000 تومان
۱۵۶
99,000 تومان
دوره تدوین و نگارش HSE Plan
37%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
220,000 تومان
۱۸
220,000 تومان
مشاهده لیست دوره ها

جدیدترین دوره های غیرحضوری

دوره غیرحضوری HSE Plan
37%
تخفیف
5.00 1 رای
220,000 تومان
۵۶
220,000 تومان
51%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
۷
19,000 تومان
وبینار فرماندهی حریق در ساختمانهای بلندمرتبه
51%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
۳۴
19,000 تومان
29%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان
۲۹
250,000 تومان
31%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
59,000 تومان
۵
59,000 تومان
مشاهده لیست دوره ها

آموزش های رایگان

آزمون استخدامی مدیریت hse