071-32301867

ايمني كار در ارتفاع و داربست بندي

آموزش ايمني كار در ارتفاع و داربست بندي(۱)

آموزش ايمني كار در ارتفاع و داربست بندي  جلسه اول    سلام به شما كاربر محترم وبسايت مركز آموزش HSE  جنوب كشور  در راستاي  برنامه ارتقاء سطح دانش و معلومات شما عزيزان در حوزه HSE  مركز تصميم به، به اشتراك گذاري مطالب آموزشي به صورت گام به گام گرفته است.در اين بخش به آموزش ايمني كار […]