071-32301867

کتابخانه

آئین نامه کارهای سخت و زیان آور

آئین نامه کارهای سخت و زیان آور کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در انها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژِک محیط کار غیراستاندارد بوده که در اثر استغال کارگز تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی(جمسی و روانی) در وی ایجاد می گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی […]

آيين نامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار

كميته حفاظت فني و بهداشت كار   تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كار در كارگاه ها چه مزايايي دارد؟؟   كارگاه ها با چه تعداد كارگر به بالاتر نيازمند تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كار هستند؟؟   چه كساني در  تيم كميته حفاظت فني و بهداشت كار  حضور دارند ؟؟؟   آيا در […]

آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت در كارگاه ها

آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت در كارگاه ها به استناد ماده ۴۷ قانون كار آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاه ها به منظور انجام مقاصد زير تهيه مي شود : تامين سلامتو بهداشت رواني كارگران پيش گيري از حوادق و بيماري هاي ناشي از كار به كار گرفتن كارگران در شغل مناسب   […]

آيين نامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجا كردن مواد و اشيا در كارگاه ها

آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه ها

آيين نامه حفاظت و بهداشت  عمومي در كارگاه ها طبق قانون ۴۸ اداره كار : كليه كارگاه هاي در شرف تاسيس و كارگاه هاي در حال فعاليت بايد مقررات عمومي مربوط به حفاظت و بهداشت كار را رعايت كنند. در آينن نامه حفاظت و بهداشت كارگاه ها بر روي مباحث زير صحبت شده است و قوانين […]

ایمنی و اصول داربست بندی

ایمنی داربست بندی داربست بندی: داربست جایگاه و تکیه گاهی است موقت برای نگهداری و انجام عملیات در ارتفاع استفاده می شود. همانگونه که مشاهده کرده اید مدل های مختلفی در داربست بندی وجود دارد که به نوع کار بستگی دارد که به چند نمونه از آن می پردازیم.    داربستها عموما بسته به نوع […]

جزوه آموزشی ایمنی کار در فضای بسته

 ایمنی کار در فضای بسته   به طور کلی فضای محصور به محیط شغلی اطلاق می شود که : ۱- برای وارد شدن فرد و انجام کار در درون آن به اندازه کافی بزرگ است . ۲-  ابعاد ورودی یا خروجی آن محدود است. ۳-  برای انجام کار مداوم  ( شیفت ۸ ساعته ) طراحی نشده […]

جزوه آموزشي HSE-MS

جزوه HSE-MS تشريح الزامات سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست يا همان HSE-MS قبل از اينكه اين جزوه  آموزشي HSE-MS را دريافت نماييد حتما مطالب نوشته شده را با دقت مطالعه نماييد.   استاندارد چيست ؟؟؟ ايجاد يك رويه مشخص و يكسان برراي انجام فعاليت هاي خاص در يك مجموعه كه توسط هر فردي […]

صفحه 4 از 41234