5 تیر

400 هزار تومان

دوره بازرسی دیگ بخار و مخازن تحت فشار

اعضای هیدت علمی مرکز |

...

12 مهر

60 هزار تومان

دوره آشنایی با قوانین کار

اعضای هیئت علمی مرکز |

سلام احتراماَ به استحضار میرسانیم باتوجه به مسائل و مشکلات عدیده مسئولین HSE در واحدهای صنعتی، تولید و عمرانی در خصوص مسئولیت هایی که دارند و خصوصاَ زمانی که حادثه ای رخ می دهد  و  همه مسئولین HSE را مقصر می دانند و انگشت اشاره به سمتشا...