ایمنی در تونل ها

ایمنی در تونل ها

ایمنی در تونل ها: 

ایمنی در تونل ها: ترافيک جاده اي (به خصوص ترافيک حمل کالاهاي سنگين) بطور پيوسته در حال افزايش مي باشد. به علاوه همگام با پيشرفت روشهاي ساخت، تونلها به عنوان سازه هاي اقتصادي هم براي شرايط خاص و سخت جغرافيايي و هم براي عبور از فضاي درون شهري با حداقل تخريب محيط اطراف در بسياري از کشورها مطرح شده اند . بسياري از روشهاي ساخت و رعايت موارد ايمني در حين ساخت و بهره داري همواره در حال بهتر شدن است، ولي معضل حمل مواد خطرناک در درون تونل هنوز وجود دارد و راه حل قانع کننده اي براي آن ارائه نگرديده است.
وقوع يك حادثه هنگام حمل مواد خ طرناک درون تونلها از جنبه هاي زندگي انسانها، محيط زيست، آسيب رساني به تونل و به هم زدن نظم ترافيک معمولا بسيار هزينه بر مي باشد. از سوي ديگر منع عبور مواد خطرناک از تونلها باعث اعمال هزينه هاي اقتصادي اضافي مي شود. به علاوه، گاهي بهره برداران مسيرهاي خطرناکتري – مانند مناطق پرجمعيت تر- را جهت انتقال فراورده هاي خود انتخاب مي کنند که اغلب خطر بالقوه عبور اين کالاها را افزايش م يدهد . قوانين و مقررات نقل و انتقال مواد خطرناک به طور قابل ملاحظه اي بين کشورهاي مختلف و حتي درون کشورها تفاوت مي کند.

تمهيدات ويژه کاهش ريسک:
چندين روش در تونلها جهت کاهش احتمال وقوع يک حادثه يا کاهش پيامد هاي آن، در حال حاضر موجودمي باشد. همين امر بر مقرراتي که بر اعمال محدوديت حمل کالاهاي خطرناک تأثير مي گذارد، موثر مي باشد .

يافته ها:
به عنوان بخشي از اين پروژه، اطلاعاتي در مورد آتش سوزيهاي بزرگ روي داده در تونل از کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي  جمع آوري شده است . برخي از اين آتش سوزيها درزمانهاي دور اتفاق افتاده است که دستيابي به اطلاعات جزيي آنها، امري دشوار به نظر مي رسد. اين پيچيدگي درمورد دستيابي به تمامي اطلاعات ضروري درسايرآتش سوزيها نيز وجود دارد.

اتش سوزی در تونل

دیدگاه خود را ثبت کنید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *