ایمنی دیگ بخار و ظروف تحت فشار

ایمنی دیگ بخار 


دیگ بخار به مخزن تحت فشار بسته ای اطلاق می شود که در داخل آن سیالی برای استفاده در خارج از آن گرما می بیند. این گرما توسط احتراق سوخت (جامد، مایع، گاز) یا توسط انرژی هسته ای یا برق تولید می شود.

  • ديگ بخار ماشيني است كـه جهـــــت تبــديل انــــرژي فـسيــــــلي(نفـــت – گاز-گازوئيل- مازوت) يا جامــد (چوب – خـاك اره- زغـال و ….)بـــــه انرژي حرارتي بكار مي رود.
  • ديگ بخار دسـتگاهي اسـت بـرون سـوز، كـــــه آب و آتـش هيچگونـهتداخلي با هم ندارند.
  • ديگ بخار دستگاهي است كه فشار داخل آن از يـــــك اتمـسفــــر يـا ،۱۴/۷پوند زيادتر باشد.
  • ديگ بخار به دستگاهي گفته مـي شـود كـه در اثــــــــر حــــــرارت غيرمستقيم، آب را به بخار تبــديل مي نمايد (بوسيله تبادل حرارتي)

 

در این جزوه به تشریح کامل اجزای تشکیل دهنده یک دیگ بخار پرداخته شده است تا شما با فرایند و نحوه عملکرد تجهیزات اشنا شوید و بهتر بتوانید تصمیم گیری داشته باشید.

ایمنی دیگ های بخار:


ديگهاي بخار از نظر كاربرد به چهار دسته تقسيم مي شوند:
۱): ديگهاي آبگرم: فشار داخل آنها برابر با فشار اتمسفر يا ۷۶۰ميلي متر جيوه باشد.

۲): ديگهاي فشار ضعيف: فشار داخل آنها بيش از يـك اتمـسفر و كمتـر از ۱۰اتمـسفر باشد.

۳): ديگهاي فشار متوسط: به ديگهايي اطلاق مي گردد كه فشار داخل آنها بين ۵الي ۱۵اتمسفر و يا ۲۲۵ Psi الي۷۵ Psi  می باشد.

۴): ديگهاي فشار قوي: به ديگهايي اطلاق مي گـردد كـه فـشار داخـل آنهـا بـيش از ۱۵ اتمسفر باشد. كه اينگونه ديگهاي بخار معمولاً نيروگاهي و يا در بعضي صـنايع مخـصوص، كه نياز به فشار و حرارت زيادتري داشته باشد استفاده مي شود.


در ديگهاي بخار دو نوع حفاظت و ايمني را بايد در نظر گرفت:


۱): حفاظت از خود ديگ بخار كه به آن حفاظت آشكار گفته مي شود.

۲): حفاظت از اطاقك ديگ بخار يا بويلروم كه به آن حفاظت نهان مي گويند.


دیدگاه خود را ثبت کنید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *