تکنیک hazop PDF آموزش تکنیک HAZOP

نویسنده : علی بقایی (دانشگاه شریف)

135 مشاهده
تعاریف بحران PDF تعریف بحران در مراجع مختلف

نویسنده : گروه محققین

72 مشاهده
ELECTERICAL SAFETY PDF استانداردهای ایمنی برق

نویسنده : ابراهیم البرزی

135 مشاهده
ایمنی در تونل ها PDF ایمنی در تونل ها

نویسنده : ماهان يلداشخان

72 مشاهده
شیرهای ایمنی PDF انواع شیرهای ایمنی در صنعت

نویسنده : شرکت پشتیبانی نفت تهران

95 مشاهده
ایمنی لیفتراک PDF جزوه ایمنی و بازرسی لیفتراک

نویسنده : کانال IT بهداشت حرفه ای

74 مشاهده
ایمنی اماکن ورزشی PDF ایمنی اماکن ورزشی

نویسنده : بیژن شیری - مهدی مرندی

66 مشاهده
گازهای حاصل از حریق PDF اثرات سمی گازهای حاصل از حریق

نویسنده : مهندس مسعود محمودی

119 مشاهده